POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA COOKIES

 1. Dane osobowe przekazywane przez Klientów są przetwarzane w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Klientów przechowywane są na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

 2. Dane klientów są pobierane przede wszystkim w celu stworzenia indywidualnego konta w sklepie www.genetics-nutritional.com. Służą także do zawarcia oraz realizacji umowy sprzedaży (uzyskania adresu wysyłki zakupionego towaru) oraz ewentualnego postępowania reklamacyjnego. Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

 3. Administratorem danych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) jest A&A INVEST sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Chorzowska 73A, 40-101 Katowice, spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez SĄD REJONOWY KATOWICE WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO w Katowicach, Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000538994, REGON: 360564749, NIP: 6342834303.

 4. Dane osobowe Klientów przechowywane są na zabezpieczonych serwerach. Dostęp do danych posiadają wyselekcjonowani pracownicy. Miejsce oraz sposób przetrzymywania danych ma zapewnić pełne bezpieczeństwo.

 5. Każdy Klient, który przekazał swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia. Klient ma też możliwość samodzielnego uzupełniania, edycji swoich danych po zalogowaniu się na swoje indywidualne konto.

 6. Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez serwer Sklepu i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania oferty Sklepu do indywidualnych potrzeb i gustów Klienta. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies.

 7. Materiały reklamowo - promocyjne wysyłane są przez Sklep Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli wyrazi akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach, rabatach i nowościach w Sklepie. Materiały te dotyczą wyłącznie oferty Sklepu.

 Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres GENETICS NUTRITIONAL SUPPLEMNETS – A&A INVEST SP Z O.O. Chorzowska 73A, 40-101 Katowice .